Jak je to s těmi prokletými tuky?

Blíží se léto, tuky se stávají přebytečným majetkem. Každý ladí formu na koupák atd.Přečti si jak je to s těmi zatracenými tuky. Hezké čtení.

Jak a kudy mizí tuky z těla Jak a kudy mizí tuky z těla

jednoduché a přehledné osvětlení toho jak se tuky dostávají do těla a jak ven. Po přečtení tohoto článku se Vám mnohé ujasní a budete imunní vůči lživým reklamám. Nejrůznější reklamy a články se Vám snaží podstrčit nejrůznější metody, jak dostat tuk z Vašich tukových zásob.

Přitom fyzikální zákony jsou jasné.

JAK SE DOSTANOU TUKY DOVNITŘ

Tuky se po strávení uvolňuji do krve. A krev je odnese na místo, kde se ukládají jako nám známe "špeky" podle daného genetického klíče. Na stejném místě skončí i přebytek jednoduchých cukrů, těm tam pomůže inzulín, který se vyplaví při prudkém a vysokém příjmu jednoduchých cukrů. Další kapitolou jsou ovocné cukry - fruktóza, která pokud není rychle pohlcena a využitá svaly, jde do tuků i bez inzulínu ! NEEXISTUJE JINÁ CESTA, KTEROU BY SE TUKY DOSTALY DO TĚLA NEŽ JÍDLEM !!

JAK SE DOSTANOU TUKY VEN Většině z nás tuky nevypadávají z kapsy, jak se tedy dostanou ven ? Štěpení tuků a mastných kyselin za vzniku ATP a CP, to probíhá přímo v místě spotřeby energie - ve svalové buňce. Česky řečeno musí je spálit Vaše svaly. Čím více tedy budete mít svalů, tím více tuků můžete spálit. Dokonce tím víc jich budete pálit i v klidu, když se nebudete vůbec hýbat. NEEXISTUJE JINÁ CESTA, KTEROU BY SE TUKY DOSTALY VEN Z TĚLA NEŽ SPÁLENÍM VE SVALECH !!

Do tukových zásob (vašich špeků) se tuk dostává z potravy a zanese ho tam krev. Je to zase jedině krev, která si umí vyzvednout tuk z vašich tukových zásob (špeků) a odnést ho do svalů. Není v lidských silách přinutit krev, která protéká celým vaším tělem, aby si brala tuk třeba ze zadku a ne z míst, kde se vám to nehodí ! Z vašeho těla se tuk dostává v podobě energie, kterou vydají svaly. A do svalů tuk zase přinese krev. CELÝ TENTO SYSTÉM JE UZAVŘEN A NEEXISTUJE JINÝ VCHOD ANI VÝCHOD CO DĚLAT PRO HUBNUTÍ

K hubnutí není přímo zapotřebí posilovat, nějaké svaly máme přece všichni, mnohdy stačí jakýkoliv běžný pohyb, hlavní je vhodný jídelniček. Tuky, které jsou ukládány v špecích jsou uloženy jako triglyceridy. Chemický řetězec se skládá ze tří dlouhých řetězců uhlíků s vodíky (mastné kyseliny), na jednom konci propojené glycerolem. Aby je bylo možné spálit, musí se odstranit glycerol (spálí se stejným mechanizmem jako glukóza) a zbylé mastné kyseliny se zpracuji v tzv. krebsově cyklu (spaluji se ve svalu postupně). Česky řečeno, k tomu aby vůbec mohlo dojít ke spálení tuků, musí se uvolnit ze zásob a dostat se do svalů. Tento přenos probíhá samozřejmě přes krev, jediné vhodné transportní medium v lidském těle. Tento proces spouští adrenalin a glycogen. K tomuto procesu dochází při cvičení teprve až po 40 minutách výkonu v aerobní zóně. Pokud tedy chcete hubnout jenom aerobikem, měli byste cvičit aspoň 2 hodiny (proto je lepší zařadit i silové cvičení). Dále k tomuto procesu dochází i mimo čas cvičení při nedostatku energie nebo když dochází ke spalování i tuků i sacharidů. Tělo si umí regulovat tento poměr. Při této regulaci výrazně pomáhají spalovače tuků postavené na stimulantech typu kofein, tyto umí vylepšit poměr použitého tuků pro získávání energie. O to samé se snaží další doplňky s přírodním a bezpečným vlivem na hormony, zpracování tuků v těle nebo termogenezi těla. Těžké anaerobní (silové) tréninky umí zvýšit "klidový výdej" při následné regeneraci až po dobu 72 hodin viz. článek o tepových zónách pro pálení tuků. KTERÉ TUKY SE PÁLÍ PRVNÍ Zhubnout musíte všude, tělo nedokáže pálit tuk na určitém místě. Musíte si uvědomit, že pálení tuků probíhá přes krev. A to asi tak, že když svaly svou činnosti, a je jedno které svaly a kde, pálí určitou energii, tak za určitých okolností se tělo rozhodne použit jako další zdroj energie tuky. Toto rozhodnuti je do praxe uváděno pomocí hormonů a dalších látek, které jsou všechny vypuštěny do krve. A tato krev s touto instrukci kudy teče tělem a narazí na tuk, tak ho použije jako zdroj energie. A po složitých reakcích ho opět krev zanese do cílové stanice - do svalů. Doufám, že je to dostatečně jasné, abyste pochopili, že cvičením břicha se nehubne břicho ! Prostě to nejde, jediným transportním kanálem pro tyto účely je krev. Takže nejlíp je cvičit velké svaly (stehna a zadek), ty spálí hodně energie a tím pádem je velká poptávka po energii. Odkud se bude ten tuk brát záleží hlavně na genetických danostech. Tento proces odstraňuje tuk rovnoměrně po celém těle dle Vašeho genetického klíče. Proto většině žen zůstává nejdéle tuk na bocích, břichu a zadečku a to na stejném místě, kde jejich matkám nebo babičkám. Chce to tedy trpělivost a vhodnou dietou odstraňovat tuk tak dlouho, až budete spokojeni.

SHRNUTÍ Limitujícím faktorem rychlosti hubnuti je množství svalů. Zázračné produkty nemůžou fungovat, musely by za a/ uvolnit tuk do krve a za b/ spálit ho ve svalech. Takže pokud produkty slibují, že nemusíte nic dělat došlo by pouze k uvolnění tuků do krve a to by Vás zabilo! Naštěstí tyto produkty nefungují, takže je přežijete.

TUK SE Z TĚLA NEVYPAŘÍ, ANI NEVYPOTÍ, JEDINÁ CESTA JAK SE DOSTANE PRYČ, JE ROZPUSTIT HO V KRVI, DOPRAVIT HO DO SVALŮ, A TAM HO SPÁLIT !

17.04.2018